• Järnstagården

mer än bara förskolan...

Om Förskolan

Mitt i Nordingrå i hjärtat av Höga Kusten med utsikt över Järestasjön, ligger Järnstagården. En föräldrakooperativ förskola, där barn, föräldrar och personal tillsammans formar verksamheten. Vid Järnstagården är miljöarbetet centralt och vi ansluter oss till Grön Flagg, ett lärandeprogram inom hållbar utveckling där kunskap omsätts till direkt handling.

VAD ERBJUDER VI OCH HUR ARBETAR VI?

Vi är en friskola, men står under skollagen och de läroplaner, som styr förskola och fritidshem. Vi är en liten enhet, i en otrolig charmig 1800-tals fastighet med en utemiljö, som lockar till så många kreativa lekar. Där finns bäcken, bron, stora stenar, skogdunge, lekstuga och en perfekt pulkbacke. Här på Järnstagården har vi under alla år haft en strävan att tänka på vår miljö. Vi har under många år jobbat mot Grön Flagg via organisationen Håll Sverige Rent. Där jobbar vi i våra grupper under en längre period, ex ett läsår, i olika ”miljöresor”, med de mål vi satt upp. Alla barn ska ses, varje dag, är en grundbult i verksamheten och här arbetar utbildade pedagoger med lång erfarenhet, som möter och driver verksamheten framåt. Med barnen i centrum.

HUR FUNKAR DET MED FÖRÄLDRAINSATSEN?

Det speciella med att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ är att det ingår ideellt arbete. Vi föräldrar arbetar en dag i månaden på förskolan och får delta i barnens vardag. Det bidrar till tryggheten då barnen känner alla föräldrar och vi föräldrar lär kanna våra barn förskolekamrater. Utöver föräldrainsatsen är det två fixardagar per år då vi tillsammans underhåller fastigheten. Det brukar vara trevliga dagar då barn och vuxna arbetar och umgås. Vi brukar också ha frivilliga träffar som är enbart sociala såsom julfest och tivoli.

VILKA ÄR VI?

Järnstagårdens föräldrakooperativ är en medlemsdriven barnomsorg som är religiöst och politiskt obunden. Kooperativets syfte är att erbjuda kvalitativ barnomsorg. I det begreppet innefattas medlemmarnas aktiva och demokratiska deltagande i allt som skall göras, att barnen lär känna andra barns föräldrar, att föräldrarna känner lika stort ansvar för andras barn som för sina egna, att barnen ges möjlighet att utveckla sin skapande kraft, att bidra till att förstärka känslan och insikten av att vi ingår i ett ekologiskt system, att i möjligaste mån servera näringsriktig och biologiskt odlad mat. Kooperativet skall också motverka ojämlikhet, mobbning, förtryck, auktoritära beslut och passivitet. Alla föräldrar är medlemmar i Järnstagårdens ekonomiska förening och utser varje år en styrelse som får i uppgift att förvalta medlemmarnas intressen. Styrelsen är den funktion som fattar beslut rörande personal, arbetsmiljö, investeringar, underhåll, etc.
*(utdrag ur föreningens stadgar)

Personalen

Anneli Lundberg

rektor

AnneliLundberg eller Lundberg är barnens namn på mig eftersom vi är två Anneli på Järnstagården. Förskollärare och rektor här sedan starten av kooperativet 1992. Jag jobbar en hel del med sång, musik och rörelse med de yngre barnen i förskolan, som är den grupp jag har mest fokus på just nu. Jag älskar mötena med barnen och har gjort det under alla år. Att få ta emot och lära känna ett nytt barn och sedan få följa med flera av de viktiga barnaåren, ge barnen kärlek, omsorg och se deras lärande och utveckling, det är en ynnest.

Anneli Westman

lärare

Anneli Westman, heter jag. Jag lagar maten och bakar matbrödet på Järnstagården. När jag inte lagar mat är jag i huvudsak med fritidsgruppen tillsammans med min syster Lizze. Musik och skapande ligger mig varmt om hjärtat.

Lizelotte Vesterlund

lärare

Jag heter Lizelotte (Lizze) Vesterlund och är förskollärare. I förskolegruppen ansvarar jag för 4 och 5- åringarna och på eftermiddagarna har jag fritidsgruppen med min syrra Anneli Westman. Jag tycker om att vistas i naturen och har i höst bl.a haft Mulleskola. Språkövningar, lekar och drama gillar jag också.

Karin Hesse

lärare

Förskollärare och konstnär. Vi är ett fantastiskt team här på Järnstagården. Vi har ett bra samarbete och gör roliga saker tillsammans med barnen. Jag jobbar mest med de yngre barnen, 1-4år. Vi har också en bra personaltäthet och kan ha roliga och intressanta samtal vid måltiderna. Då lär vi känna alla underbara personligheter, som barnen är.

14

glada barn i förskola

9

härliga fritidsbarn

4

pedagoger

10

hinkar fylls med vatten ur bäcken

Bilder

ansök

Ansökaningsprocesen sker utanför den kommunala processen och man får besked snabbt. Ansökningar hanteras av förskolan själv.

ANSÖKAN OM BARNOMSORGSPLATS

Kontakt

Rektor Anneli Lundberg

Telefon: 0613-20069

info@jarnstagarden.se