j

 

 

Järnstagårdens föräldrakooperativ är en medlemsdriven barnomsorg.

 

Alla föräldrar är medlemmar i Järnstagårdens ekonomiska förening och utser varje år en styrelse som får i uppgift att förvalta medlemmarnas intressen. Styrelsen är den funktion som fattar beslut rörande personal, arbetsmiljö, investeringar, underhåll, etc.

 

Kooperativets syfte är att erbjuda kvalitativ barnomsorg. I det begreppet innefattas medlemmarnas aktiva och demokratiska deltagande i allt som skall göras, att barnen lär känna andra barns föräldrar, att föräldrarna känner lika stort ansvar för andras barn som för sina egna, att barnen ges möjlighet att utveckla sin skapande kraft, att bidra till att förstärka känslan och insikten av att vi ingår i ett ekologiskt system, att i möjligaste mån servera näringsriktig och biologiskt odlad mat.

 

Kooperativet skall också motverka ojämlikhet, mobbning, förtryck, auktoritära beslut och passivitet.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

 

   

 

 

Välkommen till Järnstagårdens föräldrakooperativ

 

Mitt i byn Järnsta, med utsikt över Järestasjön, ligger Järnstagården. En föräldrakooperativ förskola, där barn, föräldrar och personal tillsammans formar verksamheten. Vid Järnstagården står miljöarbetet högt på dagordningen och kooperativet har därför förärats med Grön flagg.

 

    

 Om oss       Grön flagg       Förälder       Bilder       Kontakt       Hem