j

 

 

Den kooperativa tanken bygger på att föräldrarna deltar i förskolans verksamhet.

 

Varje medlem gör föräldrainsats en gång per månad. Det innebär att man under en dag deltar i barngruppen, städar, ordnar mellanmål, etc.

 

Utöver detta förväntas alla medlemmar också göra arbetsinsats. Omfattningen av detta är inte reglerat. Här innefattas allehanda sysslor i och omkring förskolan, till exempel måla, kratta, snickra, putsa fönster, med mera.

 

Sommaren 2009 byggde vi om hela köket för att tillmötesgå de nya reglerna för livsmedelshantering. Detta arbete deltog alla föräldrar i och är ett bra exempel på arbetsinsats.

 

Kooperativets styrelse består av föräldrar och här förväntas du ingå någon gång under din tid vid kooperativet.   

 

   

 

 

Välkommen till Järnstagårdens föräldrakooperativ

 

Mitt i byn Järnsta, med utsikt över Järestasjön, ligger Järnstagården. En föräldrakooperativ förskola, där barn, föräldrar och personal tillsammans formar verksamheten. Vid Järnstagården står miljöarbetet högt på dagordningen och kooperativet har därför förärats med Grön flagg.

 

    

Om oss       Grön flagg       Förälder       Bilder        Kontakt       Hem